Type a keyword and hit enter to start searching. Press Esc to cancel.
Fotograaf met liefde voor het observeren van mensen in hun omgeving

Onderzoek Hoogvliet

Onderzoek Hoogvliet

Foto’s gemaakt in Hoogvliet Rotterdam ter illustratie van de bevindingen uit onderzoek dat is samengevat voor het Rotterdamse tijdschrift Vers Beton. Het onderzoek richt zich op de sociale mobiliteit in Hoogvliet na het invoeren van herstructurering volgens de wijkaanpak. To illustrate the findings of research summarised in an article published on Rotterdam based magazine Vers Beton I created a series of pictures of Hoogvliet, Rotterdam. The article speaks about whether or not people of Hoogvliet experience a higher standard of living after some changes to the environment in certain areas have been made.